Raport roczny Funduszu Hipotecznego Yanok za 2022 rok jest już dostępny!

Z dumą prezentujemy Wam zestawienie naszych wyników finansowych i najważniejszych informacji podsumowujących nasze działania w 2022 roku.

Najważniejsze osiągnięcia Funduszu Hipotecznego Yanok w 2022 roku:

  • rosnące przychody ze sprzedaży – na koniec 2022 roku osiągnęliśmy najwyższą wartość sprzedaży ponad 8,8 mln zł!
  • wzrost aktywów Funduszu z 49 mln zł w 2021 roku do 55 mln zł w 2022 roku!
  • liczba inwestycji dokonanych przez Inwestorów Yanok – ponad 1300 na koniec 2022 roku!
  • kwoty wypłat do Inwestorów – ponad 22 mln zł tytułem zwrotów z inwestycji oraz zysków w 2022 roku!

Pobierz pełny Raport: https://yanokhipoteczny.pl/wp-content/uploads/2023/04/Raport_2022_online.pdf

Miłej lektury!

Raport Roczny 2022 Funduszu Hipotecznego Yanok