Wersja Beta

0
0 %
0

Anna Maria Naściszewska

Prezes Zarządu
1.
Inwestujesz

10 tys. zł lub wielokrotność, bez górnego limitu.

2.
Zarabiasz

co miesiąc, co kwartał, co rok: 8%, 10%, 12% rocznie

3.
Otrzymujesz zwrot

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze.

1.
Inwestujesz

10 tys. zł lub wielokrotność, bez górnego limitu.

2.
Zarabiasz

co miesiąc, co kwartał, co rok: 8%, 10%, 12% rocznie

3.
Otrzymujesz zwrot

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze.

Y

Inwestycja Yanok 8%

Twój zysk: 12 000

 • Czas trwania inwestycji: 1 rok
 • Oprocentowanie w skali roku: 8%
 • Regularne wypłaty odsetek: co miesiąc
Złóż wstępne zamówienie

Harmonogram odsetek

Inwestycja Yanok 10%

Twój zysk: 45 000

 • Czas trwania inwestycji: 3 lata
 • Oprocentowanie w skali roku: 10%
 • Regularne wypłaty odsetek: co kwartał
Złóż wstępne zamówienie

Harmonogram odsetek

Inwestycja Yanok 12%

Twój zysk: 54 000

 • Czas trwania inwestycji: 3 lata
 • Oprocentowanie w skali roku: 12%
 • Regularne wypłaty odsetek: raz do roku
Złóż wstępne zamówienie

Harmonogram odsetek

"Jestem inwestorem w FH Yanok od ponad dwóch lat a w ubiegłym roku ponownie zawierzyłem Funduszowi i jak dotąd nie zawiodłem się. Wszystkie wypłaty są realizowane w terminie zgodnie z zapowiedziami. Fundusz informuje mnie na bieżąco o tym co dzieje się z Funduszem. Wszystko to dobrze świadczy o Funduszu i podnosi zaufanie do jego działalności.. Oby tak dalej."

Jerzy Szydłowski

"Witam! Fundusz hipoteczny YANOK to moje pierwsze doświadczenie z inwestowaniem, wcześniej były tylko lokaty. Szczerze wszystkim polecam. 100% wierzytelność tej firmy. Kontakt i obsługa 10/10. Proszę śmiało inwestować, wszystko na najwyższym poziomie. Jeszcze raz polecam. ODWAGI, ŚMIAŁO, NASZE PIENIĄDZE ODDAJEMY W BEZPIECZNE RĘCE. POZDRAWIAM CAŁĄ EKIPĘ YANOK. Paweł"

Paweł Krawiec

"Inwestorem FH Yanok jestem od roku ,właśnie nastąpił wykup pierwszego weksla ,a fundusz odkryłem szukając alternatywy dla lokat bankowych. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych zastrzeżeń ,jestem bardzo zadowolony ,odsetki od kapitału wypłacane są zawsze zgodnie z harmonogramem z powiadomieniem SMS.Co kwartał otrzymuję raport o działalności funduszu. Myślę ,że firma jest wiarygodna ,pracownicy są uprzejmi i zawsze rzeczowo odpowiadają na pytania.Dla tych co chcą zarobić więcej niż na lokatach bankowych - FH Yanok polecam."

Jacek Mrówczyński

"Moja przygoda z Funduszem Yanok rozpoczęła się w 2020r. Inwestycja w weksle o stałym oprocentowaniu w wysokości 5% (5%-10%) w skali roku okazała sie strzałem w dziesiątkę - oprocentowanie wyższe od lokat bankowych przy niskim poziomie ryzyka. Fundusz Yanok jest firmą rzetelną i godną zaufania, z bardzo miłą i profesjonalną obsługą. Dla mnie bardzo ważne jest również to, że Fundusz Yanok jest funduszem polskim, który wspiera polskich przedsiębiorców, a tym samym polską gospodarkę. Gorąco polecam inwestowanie w Funduszu Yanok."

Lila Święcicka
Co to jest Umowa Pożyczki Inwestorskiej?

Jest to Umowa Inwestorska z Funduszem Hipotecznym Yanok w formie Umowy Pożyczki określonej przepisami ustawy Kodeks Cywilny art. 720 i kolejne. Na podstawie umowy Inwestor przenosi na Fundusz określoną kwotę pieniędzy, a Fundusz zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w umowie, wypłacając w jej trakcie odsetki.

Jakie są warianty inwestycji w formie Umowy Pożyczki Inwestorskiej?

W stałej ofercie Funduszu znajdą się 3 warianty inwestycji skierowanych do konsumentów, zróżnicowane pod względem wysokości oprocentowania, częstotliwości wypłat odsetek oraz czasu trwania inwestycji. Są to:

 1. Roczna inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 8% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 12 miesięcy i wypłatą odsetek następującą co miesiąc.
 2. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 10% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co kwartał.
 3. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 12% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co rok.
W jaki sposób rozpocząć Inwestycję?
 1. Złożenie zamówienia:
 2. Należy na stronie www.yanokhipoteczny.pl wybrać preferowany wariant Inwestycji (kwotę inwestycji, czas trwania inwestycji, oprocentowanie w skali roku oraz częstotliwość wypłaty odsetek), a następnie nacisnąć „ZŁÓŻ WSTĘPNE ZAMÓWIENIE”. Wówczas pojawi się podsumowanie wstępnego zamówienia, gdzie należy wpisać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres email i telefon kontaktowy) oraz zaznaczyć wymagane zgody i nacisnąć „WYŚLIJ”.
 3. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości i wysyła mailem Potwierdzenie Zamówienie wraz z arkuszem danych osobowych Inwestora. Do maila załączany jest również wzór Umowy Inwestorskiej z załącznikami oraz niezbędne informacje.
 4. Realizacja Inwestycji:

Proces ten jest bardzo krótki i obejmuje kilka prostych kroków. W celu zawarcia Umowy Inwestorskiej należy:

 1. Uzupełnić i podpisać Potwierdzenie Zamówienia wraz z arkuszem danych osobowych, a następnie odesłać mailem do Funduszu jego skan lub zdjęcie.
 2. Dokonać przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Odebrać wiadomość email przesłaną od Funduszu, w której znajdzie się skan Umowy.
 4. Wydrukować Umowę i podpisać, a następnie odesłać skan lub zdjęcie podpisanej Umowy na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl. Umowę można również podpisać profilem zaufanym.
Jak Fundusz wykorzystuje zainwestowane pieniądze?

Jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie finansowania przedsiębiorstwom przy zabezpieczeniu na nieruchomościach i innych składnikach majątkowych. Wszystkie kapitały Funduszu, w tym pochodzące od Inwestorów służą finansowaniu firm przez Fundusz.

Czy inwestycja w Fundusz Hipoteczny Yanok w formie Umowy Pożyczki Inwestorskiej jest bezpieczna?

Od 2015 roku, czyli od początku naszej działalności, Fundusz terminowo realizuje wszystkie swoje zobowiązania, w tym również wobec Inwestorów. Ponadto, Fundusz z roku na rok generuje zyski, a jego sytuacja finansowa jest stabilna.

Nie da się jednak dać całkowitej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Należy mieć świadomość, że Inwestycja w Fundusz nie jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym tak jak lokaty bankowe. Fundusz namawia do zapoznania się z raportami finansowymi, bilansami i innymi dokumentami, które udostępnia na stronie internetowej w celu samodzielnej oceny poziomu bezpieczeństwa Inwestycji.

Co oznacza, że Inwestycja Yanok jest bezobsługowa?

Po zawarciu Umowy, Inwestor otrzymuje odsetki oraz zwrot kapitału zgodne z harmonogramem w kwocie netto po potrąceniu podatku, w związku z czym nie musi dokonywać żadnych działań w trakcie trwania Inwestycji. Inwestor nie musi również składać żadnych deklaracji, dokumentów, ani posiadać rachunku inwestycyjnego. Inwestor w trakcie Inwestycji posiada bezpłatny dostęp do Panelu Inwestora, w którym może m.in. kontrolować prawidłowość realizacji Inwestycji, przeglądać dokumenty finansowe i raporty oraz dokonywać na preferencyjnych warunkach kolejnych inwestycji.

Czy mam prawo do odstąpienia od Umowy?

Tak. Inwestor jako konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik Umowy Pożyczki Inwestorskiej.

Czy można zakończyć Umowę przed terminem?

Tak. Każdy Inwestor ma uprawnienie do zakończenia Inwestycji przed terminem, co jest szczegółowo opisane w Umowie Pożyczki Inwestorskiej. 

Czy można przedłużyć lub „rolować” Umowę Pożyczki Inwestorskiej?

Nie można jej przedłużyć, ani rolować. Umowa ma wskazaną datę jej zakończenia i Fundusz w każdym przypadku dokonuje przelewu zgodnie z tą datą. Natomiast zadowoleni Inwestorzy po zakończeniu Umowy zwykle chcą kontynuować swoją inwestycję, dlatego też mogą podpisać nową Umowę Inwestorską z Funduszem i w ten sposób zainwestować pieniądze ze zwrotu z poprzednich Inwestycji.

Czy można zwiększyć kwotę inwestycji w trakcie jej trwania?

Nie. W takim przypadku Inwestorzy zawierają nowe Umowy, co jest dla nich niezwykle korzystne pod względem optymalizacji terminów otrzymywanych odsetek z wielu trwających umów. Panowanie nad wieloma umowami zapewnia korzystanie z Panelu Inwestora.

Kto i kiedy płaci podatek od zysków kapitałowych czyli tzw. „podatek Belki”

Jeśli Inwestorem jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Każdorazowa wypłata odsetek jest pomniejszona o ten podatek. W przypadku, gdy Inwestorem jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz jest lub nie jest płatnikiem tego podatku w zależności od statusu prawnego tego podmiotu.

Czy dochody z Umowy Pożyczki Inwestorskiej łączą się z innymi dochodami?

Nie. Dochody kapitałowe opodatkowane „podatkiem Belki” nie łączą się z pozostałymi dochodami. Oznacza to, że nie wykazuje się tego dochodu w swojej osobistej deklaracji podatkowej za rok (PIT roczny), zatem nie może on spowodować „przeskoczenia” do wyższego progu podatkowego.

Czy muszę składać deklarację podatkową?

Nie, Inwestor nie musi składać żadnych deklaracji. Zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest przez Fundusz do swojego urzędu skarbowego raz do roku. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk.