W drugim kwartale 2023 r. Fundusz Hipoteczny Yanok rozpoczyna emisje „Weksli Dochodowych” dla osób prawnych.

W ofercie będą występowały dwa warianty Weksli Dochodowych:

1. Weksle Dochodowe dwuletnie z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 12% w skali roku,

2. Weksle Dochodowe trzyletnie z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 14% w skali roku.

Weksle w obu wariantach emitowane będą w trzech miesięcznych seriach: A, B oraz C. W każdej z serii dostępnych będzie 50 sztuk Weksli Dochodowych w cenie nabycia 100 000 zł każdy.

Pierwsza emisja rozpocznie się już 1 kwietnia 2023 roku.  

Zapisy na emisję można składać od 1 do 12 kwietnia 2023 roku.

Emisje kwietniowe:

1. Weksle Dwuletnie 12% p.a. – Seria A 2023/04/2Y/1-50

Oprocentowanie: 12% w skali roku

Czas trwania inwestycji: 2 lata

Wypłata zysów: co kwartał

kwota inwestycji: 100 000 zł lub wielokrotność tej kwoty

Zapisy na emisję: od 1 do 12 kwietnia 2023 r.

2. Weksle Trzyletnie 14% p.a. – Seria A 2023/04/3Y/1-50

Oprocentowanie: 14% w skali roku

Czas trwania inwestycji: 3 lata

Wypłata zysów: co kwartał

Kwota inwestycji: 100 000 zł lub wielokrotność tej kwoty

Zapisy na emisję: od 1 do 12 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na temat zapisów na emisję oraz nabywania Weksli Dochodowych przez osoby prawne znajduje się na stronie:

https://weksledochodowe.pl