Od dnia 23 września 2022 roku Fundusz Hipoteczny Yanok zaprasza do skorzystania z trzyletniej Inwestycji Yanok oprocentowanej 16% w skali pierwszego roku z wypłatami zysków co kwartał.

Warunki promocji:

Oprocentowanie: 16% (pierwszy rok), 12% (drugi rok) i 10% (trzeci rok)

Czas trwania inwestycji: 3 lata

Wypłata odsetek: co kwartał

Kwota inwestycji: od 50 tys. zł.

Fundusz zastrzega sobie prawo zakończenia promocji przed terminem w przypadku przekroczenia limitu sumy wpłat tytułem Umów Inwestorskich w łącznej kwocie 5 mln zł.

Zamówienia na Inwestycję można składać telefonicznie.