Zarząd informuje, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17.03.2020 r. o zmianie stóp procentowych Zarząd w dniu 26.03.2020 r. podjął decyzję o zmianie oferty Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Yanok. Nowa oferta Weksli Yanok będzie obowiązywać od dnia 08.04.2020 r.

Parametry oferty Weksli obowiązujących od dnia 08.04.2020 r.:

1.Weksle roczne z comiesięczną wypłatą zysków nabywać można, tak jak do tej pory w regularnych Emisjach Rentierskich w dniach 1-7 każdego miesiąca. Zmianie ulega dyskonto Weksla: z 6% w skali roku na 5,04% w skali roku.

2.Weksle 3-letnie z cokwartalną wypłatą zysków z dyskontem odpowiadającym oprocentowaniu 8% w skali roku – oferta zostaje utrzymana bez zmian.

3.Weksle 3-letnie z coroczną wypłatą zysków z dyskontem odpowiadającym oprocentowaniu 10% w skali roku – zmianie ulega minimalna kwota inwestycji w Weksle z 10.000 zł na 100.000 zł.