W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych nabyciem Weksli Inwestycyjnych oraz zapytaniami kilku Inwestorów o bezpieczeństwo Funduszu w związku z zawirowaniami gospodarczymi wywołanymi epidemią koronawirusa Zarząd informuje:

1. Nieruchomości nie tracą na wartości. Stanowią one zabezpieczenie pożyczek hipotecznych, a co za tym idzie pieniędzy Inwestorów Wekslowych. Badanie rynku nieruchomości realizuje udziałowiec  Funduszu – spółka KRN Media wspólnie z wieloma instytucjami analitycznymi. Wzrost cen nieruchomości postępuje cały czas bez związku z  epidemią.

2. Nie pojawiło się żadne zagrożenie utraconej pożyczki i w związku z tym nie istnieje potrzeba zwiększenia rezerw gotówkowych. Udzielone pożyczki są stale monitorowane, a w związku z epidemią dokonany został dodatkowy ich przegląd. Żaden Pożyczkobiorca nie prowadzi biznesu w branżach zagrożonych.

3. Fundusz stale generuje dochód, który jest akumulowany. Fundusz nie widzi zagrożenia dla zmiany tendencji generowania dalszych dochodów.