W ostatnich dniach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował apel o zachowanie ostrożności konsumentów w inwestycje w weksle inwestycyjne.

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok w pełni się zgadza ze stanowiskiem Urzędu. Każda osoba inwestująca swoje pieniądze powinna zbadać model biznesowy emitenta papierów wartościowych, czy jest on zrozumiały oraz zapoznać się z kondycją finansową firmy emitującej papiery wartościowe.  Postępowanie takie powinno być niezależne od rodzaju nabywanych przez inwestora papierów i od tego czy są one objęte ustawami regulującymi ich obrót, czy nie, albowiem każda inwestycja jest obarczona jakimś poziomem ryzyka. Konsument powinien mieć możliwość ocenić wysokość tego ryzyka w przypadku każdego emitenta. Praktyka wystawiania weksli własnych jest mechanizmem znanym od okresu międzywojennego, lecz obecnie przeżywa ona renesans. Mogą się więc zdarzyć emitenci nieudolnie, lub ryzykownie prowadzący działalność, bądź wręcz nieuczciwi. Dlatego Zarząd Funduszu całkowicie zgadza się z apelem UOKiK o ostrożność w inwestowaniu.

Fundusz Hipoteczny Yanok dobrowolnie przekazuje inwestorom i osobom zainteresowanym inwestycją cokwartalne raporty, mimo braku ustawowego obowiązku. Raporty te zawierają wyniki finansowe i inne dane, np. poziom zabezpieczenia pieniędzy nieruchomościami zahipotekowanymi. Obszerne wyjaśnienia działalności znajdują się na stronach internetowych Funduszu. W kontakcie osobistym odpowiadamy na pytania i wątpliwości zainteresowanych. Nie są pomijane również odpowiedzi na ryzyka, tak aby każda osoba mogła samodzielnie podjąć decyzję co do inwestycji.  Niniejszy komunikat Zarządu jest doskonałym momentem na poinformowanie, że wstępne wyniki działalności za 2019 rok pozwalają na potwierdzenie decyzji o podniesieniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 2 500 000 zł, co w doskonały sposób zwiększa bezpieczeństwo. Namawiamy też na zapoznawanie się z publikowanymi przez Fundusz materiałami oraz kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości.