Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje o wstępnym wyliczeniu wyniku finansowego za 2019 rok. Na tej podstawie Zarząd potwierdza, że zapowiedziane w „Raporcie okresowym za III kwartały 2019 roku” podniesienie kapitału zakładowego do 2 mln złotych jest pewne i nastąpi w terminie do końca lutego 2020 r.