1.

Inwestycja Yanok

Inwestor dokonuje wyboru inwestycji Yanok i czasu jej trwania, a następnie wpłaca do Funduszu pieniądze na rok, dwa lub trzy lata.

credit policies
2.

Finansowanie przedsiębiorstw

Fundusz udziela polskim firmom pożyczek hipotecznych z zabezpieczeniem na nieruchomościach.

3.

Zwrot pożyczek hipotecznych

Pożyczkobiorcy zwracają pożyczki hipoteczne Funduszowi zgodnie z terminem zakończenia Umowy.

4.

Zwrot z Inwestycji Yanok

Inwestor zarabia na odsetkach w trakcie inwestycji, a na koniec Fundusz zwraca mu zainwestowany kapitał.